Blaž Lorković


S. Milanese
Aula Sveučilišta

Rektor ak. god. 1883./1884.
Novigrad na Dobri, 29. 1. 1839. - Zagreb, 17. 2. 1892.
Redoviti profesor političke ekonomije, ustavne i upravne politike na Pravoslovnom i državoslovnom fakultetu

Pravo je studirao u Zagrebu i Grazu. Od 1871. profesor je na Pravoslovnoj akademiji, poslije Pravoslovnom i državoslovnom fakultetu. Redoviti je profesor od 1874. Dekan Fakulteta bio je u dva mandata. U nastupnom rektorskom govoru 1883. prikazao je gospodarsko stanje Hrvatske u 18. stoljeću te glavna dostignuća i ideje. U mandatu sljedećeg rektora bio je prorektor. Oštro se suprotstavljao mađarizaciji Hrvatske. Prije svršetka mandata suspendiran je jer nije oštro postupio prema studentima-demonstrantima. Izborio je poštovanje sveučilišne autonomije i vraćen je u službu. Redoviti je član JAZU od 1890. Vodeći je hrvatski ekonomski pisac 19. stoljeća, popularizator ekonomske znanosti i analitičar svjetskih gospodarskih problema i teorija. Bavio se i književnim radom, objavljivao je novele iz suvremenog života. Ulica u Zagrebu nosi od 1928. njegovo ime. Bila je preimenovana 1946., ali je ime vraćeno 1993.